ஞாயிறு, 13 மார்ச், 2011

முதலையின் வயித்தில் இருந்து எடுத்த மீதி மனிதனின் உடல் .


Stand back when you fish!

ATT001466.jpg

ATT001311.jpg

Lots of good meat there after you skin this one out:

ATT001342.jpg

Check out the stomach contents in this guy.

ATT001435.jpg

ATT001373.jpg

Looks like someone was fishing too close to the water.

ATT001404.jpg


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக