செவ்வாய், 12 ஏப்ரல், 2011

சாந்தை சித்திவினாயகர் ஆலயத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை(09-04-2011) அன்று இடம்பெற்ற பாலஸ்தாபன நிகழ்வின் போது எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்களை கிழே ,

1 கருத்து: