செவ்வாய், 4 செப்டம்பர், 2012

சமூக நீதிக்கான வெகுஜன செயலணி இளைஞர்களால் சுயமாக உருவாக்கப்பட்ட எளிமையான உடற்பயிற்சிக் கூடமும், உடற்பயிற்சிச் சாதனங்களும்சமூக நீதிக்கான வெகுஜன செயலணியின் அலுவலகத்தில் 2012.08.31, 2012.09.01, ஆம் திகதிகளில் இடம்பெற்ற சிரமதானம். வர்ணப்பூச்சுப் பூசுவதில் ஈடுபட்டுள்ள கிராமத்து இளைஞர்கள்..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக