திங்கள், 8 அக்டோபர், 2012


கனடா - பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் கடந்த 30.09.2012 அன்று நடாத்திய பேச்சுப் (தமிழ்)போட்டி முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. இவற்றிற்கான பரிசில்கள் 20.10.2012 அன்று நடைபெற இருக்கும் வாணிவிழா - 2012 நிகழ்வின் போது வழங்கப்பெற உள்ளமை குறிப்பிடத் தக்கது.
பரிசில்கள் வழங்கப்பெறும்போது பெற்றோரும் மேடைக்கு அழைக்கப்பெற்று கௌரவிக்கப்பெற இருப்பதால் வெற்றி பெற்றவர்கள் மேடைக்கு வரும்போது தமது பெற்றோருடன் வருகை தரல் வேண்டும். அத்துடன் பரிசில்களை அன்று பெறத் தவறியவர்களுக்கு பின்பு பரில்கள் வழங்கப்பெற மாட்டாது என்பதனையும் அறியத் தருகின்றோம்.
கழக இணைய முகவரி அறிமுகம்: எதிர்வரும் காலங்களில் பண் கலை பண்பாட்டுக் க ழகத்தின் நிகழ்வுகளைhttp://panculture.org/ என்ற கழக இணையத்தில் பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம்.
பேச்சுப் போட்டி - 2012 -  முடிவுகள்
இள மழழைகள் பிரிவு:பிறந்த வருடம்:2007-2008 
முதலாவது இடம்:  பகிசன்  சிவநேசன்
இரண்டாவது இடம்:  சஸ்மிதா ராஜேஸ்வரன் 
மூன்றாவது இடம்:  ஆதித்தியா பாலசிங்கம் 

பங்குபற்றிய ஏனையோர்:
பிரித்திகா விநோதருபன் 

முது மழழைகள் பிரிவு:பிறந்த வருடம்:2005-2006 
முதலாவது இடம்:  துர்க்கா பாலகுமார்
இரண்டாவது இடம்:  கஜானன் கிருபைநாதன்
மூன்றாவது இடம்:  சபிநயா முருகதாஸ்  
பங்குபற்றிய ஏனையோர்: 
திவ்யன் விமலருபன்
அனோஜ் நடேசன்
மத்தியபிரிவு:  பிறந்த வருடம்:2003-2004 
முதலாவது இடம்:  கோபிசன் விநோதருபன் 
இரண்டாவது இடம்:  சதுஜன் பாலகுமார்
மூன்றாவது இடம்:  வேணுஜன் நந்திவரன்   

பங்குபற்றிய ஏனையோர்: 
கஜாயினி சண்முகம்

மேற்பிரிவு:  பிறந்த வருடம்:2001-2002
முதலாவது இடம்:  சலோபன் விமலரூபன்   
இரண்டாவது இடம்:  தனுஜன் நந்திவரன் 
மூன்றாவது இடம்:  சாரங்கி சிவனேஸ்வரன் 
பங்குபற்றிய ஏனையோர்: 
ஆரணிசா நடேசன்
சியானி சிவானந்தம்  

அதிமேற்பிரிவு:  பிறந்த வருடம்:1999-2000
முதலாவது இடம்:  அபிசன் நந்திவரன்  
இரண்டாவது இடம்:  சிவவிதுனா சிவனேஸ்வரன் 
மூன்றாவது இடம்:  அபிதாரணி நடேசன் 
பங்குபற்றிய ஏனையோர்: 
ராகவி கிருபைநாதன்
விபிசன் நடேசன்
சபேசன் சிவகுமார்
இப் பேச்சுப்போட்டியில் பங்கு பற்றிய எல்லா மாணவ மாணவிகளுக்கும்; அவர்களை ஊக்கப் படுத்தி மனப் பாடம் செய்வித்து நேரத்திற்கே வருகை தந்து பங்குபற்ற  செய்த பெற்றோருக்கும் நன்றிகளும் பாராட்டுக்களும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் நாம் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.
பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் - கனடா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக