ஞாயிறு, 23 மார்ச், 2014

கனடா பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் – கடந்த 16-03-2014 அன்று நடைபெற்ற “தமிழ்” சொல்வதெழுதல் போட்டி முடிவுகள்


Kindergarten
1.)    Prithikga Vinotharuban
2.)    Grishniga Sarvanantham
3.)    Kishoen Thayalaruban

Grade One
1.)    Pahisan Sivanesan
2.)    Chakishan Charvananthan
3.)    Yalani Balasingam

Grade Three
1.)    Thivyan Vimalaruban
2.)    Abi Raventhiram
3.)    Kajanan Kirubananthan
4.)    Anoj Nadesan
Grade Four
1.)    Kobisan Vinotharuban
2.)    Chanujan Charvananthan
3.)    Kajainy Shanmugam
4.)    Abiramy Balasingam
5.)    Swetha Pulenthiran
Grade Five
1.)    Sankeeth Gnaneswaran
2.)    Juvaram Ketheeswaran
Grade Six
1.)    Shajeena Balasingam
2.)    Sharanke Sivaneswaran
Grade Seven
1.)    Salopan Vimalaruban
2.)    Aranisa Nadesan
Grade Eight
1.)    Abitha Nadesan
2.)    Sabesan Sivakumar
3.)    Rakavi Kirubainathan

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக